Caparis goed op weg naar recycling zonnepanelen

Drachten, 27 december 2021. De eerste generatie zonnepanelen is aan vervanging toe en komt geleidelijk van de daken. Caparis ziet hier een markt ontstaan voor het recyclen van zonnepanelen, een markt die waardevol werk oplevert voor mensen die nu nog aan de kant staan. Met de uitgewerkte business case verwierf Caparis een wild card in de race om de Werkinnovatieprijs.

Caparis gaat de afgedankte zonnepanelen inzamelen en verwerken tot nieuwe producten, bijvoorbeeld tot bouwelementen voor nieuwe zonne-energie-installaties. Daarmee biedt het bedrijf  een circulaire oplossing voor de verwerking van zonnepanelen, reduceert het de CO2-uitstoot van nieuwe zonne-energiesystemen en creëert het waardevol werk in de parallelle arbeidsmarkt.

Werk vooraf

Een wild card winnen is één; daadwerkelijk beginnen met recycling is een heel ander verhaal.  Daarvoor moet er namelijk nog wel het een en ander gebeuren. Ten eerste bestaat er nog geen machine om zonnepanelen te vergruizen; die moet dus eerst worden ontworpen en gebouwd. Ten tweede gelden er strenge kwaliteitseisen voor recycling: een zogeheten WEELABEX-certificering is verplicht. En tot slot is een omgevingsvergunning nodig; de gemeente moet deze hebben afgegeven voor de locatie waar de recycling plaatsvindt. Op al deze terreinen ziet het er voor Caparis gelukkig gunstig uit.

Prototype

De machine om de zonnepanelen te recyclen ontwikkelt Caparis samen met de machinebouwer. Het prototype is klaar en getest met positieve resultaten. De innovatieve machine verwerkt de zonnepanelen tot zes nieuwe stromen grondstof: fijn glas, grof glas, schoon aluminium, pvc, koper en silicium. Na de verwerking blijft er 15% over aan restmateriaal, aanzienlijk minder dan de 20%, dat het maximum is om in aanmerking te komen voor de WEEELABEX-certificering. Binnenkort wordt op basis van het prototype de daadwerkelijke machine gebouwd.

Omgevingsvergunning

Tot slot heeft Caparis een omgevingsvergunning nodig. In Leeuwarden is een locatie gevonden waar de zonnepanelen kunnen worden gerecycled. Er is daarom een procedure gestart bij de gemeente Leeuwarden. Caparis verwacht hier geen problemen en gaat ervan uit dat de vergunning ruim voor de start van de activiteiten is afgegeven.

Wanneer de machine er is en de certificering en de omgevingsvergunning rond zijn staat niets Caparis meer in de weg de locatie in te richten en mensen te werven en op te leiden. Mensen die nu thuis zitten en die het zelfstandig niet lukt een baan te vinden. Bij Caparis kunnen ze straks aan de slag in dit maatschappelijk waardevolle werk!

Caparis: Duurzaamheidsfabriek

Caparis heeft een plan ontwikkeld dat goed is voor mens en planeet: een circulaire hub met een recyclingfabriek voor zonnepanelen. Recycling van zonnepanel kent (nog) geen sluitende businesscase. Het project leent zich daarom ook goed als showcase voor de Parallelle Arbeidsmarkt.

Met dit project is Caparis op weg naar 35 nieuwe & inspirerende banen eind 2023, met met perspectief op 232 nieuwe banen in 2030. Banen voor mensen die nu aan de kant staan. Met dit werk leren zij nieuwe vaardigheden die relevant zijn voor de 21e eeuw en leveren zij een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Ook de circulaire impact is groot: een besparing over drie jaar van 14.187 bomen, 36.292 liter brandstof en 608 ton afval.  

WEEELABEX

De WEEELABEX-certificering is verplicht in Nederland. De normen van de WEELABEX zijn streng en alleen bedrijven die volgens deze normen recyclen en de vereiste hoge percentages aan grondstoffen terugwinnen komen voor certificering in aanmerking. Begin volgend jaar start Caparis de productie, waarna in april de eerste audit plaatsvindt. Tegen de zomer zal deze worden afgerond.

WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. De WEEELABEX-kwaliteitsstandaard beschrijft de werkwijze voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.