In de eerste fase van de Werkinnovatie Prijs zijn we op zoek naar projectideeën die voldoen aan de volgende knock-outcriteria:

 • Er worden nieuwe, betaalde arbeidsplaatsen gerealiseerd.

 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden aan werk geholpen.

 • Het betreft geen activeringstraject met als primair doel uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

 • Het voorstel draagt (deels) bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.

 • Het voorstel baseert zich (op termijn) op een sluitende businesscase.

 • Er is sprake van een multistakeholder aanpak.

Naast de knock-outcriteria zijn er extra punten te verdienen (maximaal 10 punten voor elk criterium) voor voorstellen die inzicht geven in de volgende aanvullende criteria:

 • het aantal betaalde arbeidsplaatsen dat het voorstel beoogt te realiseren;

 • de opschaalbaarheid van het project bij succes;

 • de mate waarin het project de markt niet verstoort;

 • hoe de instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt georganiseerd en gewaarborgd wordt;

 • hoe kansrijk het is dat een sluitende businesscase wordt gerealiseerd;

 • welke impact er wordt gerealiseerd ten aanzien van de bijdrage tot het oplossen van het maatschappelijke probleem;

 • welke stakeholders zijn beoogd, in welke rol en in welke mate zij bereid zijn het projectvoorstel nader te verkennen;

 • waarom u als indiener vindt dat er wordt voldaan aan de knock-outcriteria.

De voorstellen die door de knock-outcriteria heen zijn gekomen, werden op basis van de overige criteria beoordeeld.

Tien voorstellen met de meeste punten werden uitgenodigd hun idee verder uit te werken.