Voor de tien indieners die zijn uitgenodigd om het idee uit te werken naar een businessplan, hanteren we de volgende beoordelingscriteria:

  • De knock-outcriteria uit fase 1 plus de volgende criteria:

Daarnaast wordt het businessplan beter gewaardeerd (maximaal 7 punten voor elk criterium), als:

  • uitkeringen worden ingezet in de financieringsstructuur;

  • de producten/diensten circulair en maatschappelijk verantwoord worden geproduceerd;

  • private organisaties als stakeholders zijn betrokken en mede-risicodragend zijn;

  • het project herhaalbaar en opschaalbaar is;

  • het project innovatief is.