Door deelname aan de Werkinnovatie Prijs gaat de indiener akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • De indiener is lid van Cedris.

 • De indiener garandeert dat zijn of haar inzending(en) het resultaat is (zijn) van eigen werk, of dat in het geval dat intellectueel eigendom tot stand is gebracht met behulp van een derde partij, deze toestemming heeft verleend de informatie te gebruiken voor de inzending.

 • Met de inschrijving voor de Werkinnovatie Prijs geeft de indiener toestemming, in het geval hij of zij tot de maximaal tien finalisten behoort, tot belangeloze medewerking aan publiciteit rond de Werkinnovatie Prijs. Indiener stemt ermee in dat Start Foundation eigendomsrecht krijgt en bezit op beeldmateriaal, foto dan wel video waarin hij of zij als indiener te zien is. Indiener zal, indien gevraagd, volledig en belangeloos meewerken aan publicitaire acties uit naam van Start Foundation.

 • Afgewezen indieners worden per e-mail geïnformeerd over het feit dat zij geen finaleplaats hebben bereikt. Daartoe is geen onderbouwing vereist. Ook is het voor afgewezen indieners niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing of hierover te corresponderen.

 • De winnaar gaat met Start Foundation een overeenkomst aan, waarin de voorwaarden voor toekenning van het prijzengeld worden overeengekomen.

 • De prijs wordt uitgekeerd op basis van de kredietbehoefte conform de ingediende liquiditeitsprognose en overeen te komen mijlpalen.

 • De financiering is beschikbaar in een periode van maximaal 24 maanden.

 • De winnaar zal Start Foundation met een nader overeen te komen frequentie informeren over de gang van zaken met betrekking tot nader te bepalen kengetallen aangaande het project, waaronder minimaal voortgang op de impact alsook een financiële voortgangsrapportage.

 • De winnaar stemt ermee in dat Start Foundation gerechtigd is (accountants)onderzoek te laten verrichten in relatie tot de behaalde resultaten.

 • De winnaar committeert zich aan deelname monitoring ten behoeve van impactonderzoek.

 • Start Foundation behoudt zich het recht voor van verdere uitkering van de prijs af te zien, indien afspraken in ernstige mate worden geschonden en/of voorziene mijlpalen niet worden behaald.

 • Het intellectueel eigendom van de winnende projecten is niet voorbehouden aan de indieners. Het wordt volgens de open-source-gedachte opengesteld voor eenieder.