De uitdaging

Een arbeidsmarkt waarin mensen die geen regulier werk hebben, activiteiten verrichten die in economisch opzicht misschien niet rendabel zijn, maar wel maatschappelijke waarde hebben. Dat is de parallelle arbeidsmarkt. Op deze arbeidsmarkt kunnen mensen tegen loon maatschappelijk waardevol werk verrichten. Start Foundation daagt de leden van Cedris uit om voorstellen in te dienen die op dit gedachtegoed aansluiten. Nieuwe betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. Vernieuwende werkgelegenheid in de vorm van maatschappelijk waardevol werk voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt die niet of nauwelijks een duurzame baan kunnen bemachtigen of behouden op de reguliere arbeidsmarkt.

Maximaal 1 miljoen euro

Samen met Cedris lanceert Start Foundation de Werkinnovatie Prijs. Met deze prijs dagen initiatiefnemers de leden van Cedris uit om naast het organiseren van uitstroom naar regulier werk en naar werk binnen het sociale werkbedrijf (groenvoorziening, assemblage, verpakking enz.), op een innovatieve wijze nieuw werk te organiseren dat inspeelt op maatschappelijke problemen. Werk dat nu nog blijft liggen, omdat onder andere de financiering voor deze banen lijkt te ontbreken. Start Foundation biedt met de Werkinnovatie Prijs financiële speelruimte van maximaal 1 miljoen euro voor innovatieve oplossingen. De Werkinnovatie Prijs is gericht op voorstellen die zichzelf tijdens of na afloop van de projectperiode kunnen bestendigen en opgeschaald en/of gerepliceerd kunnen worden.

Maatschappelijk waardevol werk 

De projectideeën voor de Werkinnovatie Prijs moeten een bijdrage leveren aan een van de volgende maatschappelijke vraagstukken:

 

  • het versterken van buurten of wijken met specifiek oog voor het ondersteunen van gemarginaliseerde mensen in deze buurten;

  • onderwijsondersteunende activiteiten die gericht zijn op het versterken van kinderen/jongeren met minder dan gemiddelde kansen;

  • bijdragen aan een beter klimaat, zoals circulaire/recyclingactiviteiten/afvalbestrijding/afwatering/energietransitie enz.;

  • zorgondersteunende activiteiten die de kwaliteit van zorg bevorderen en professionals ontlasten;

  • alfabetisering en digitalisering van hen die mede als gevolg daarvan minder toegang hebben tot de samenleving;

  • activiteiten die direct bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid en/of armoede;

  • het verkrijgen van betaalbare huisvesting;

  • het oplossen van vraagstukken rondom integratie.

  • het toekomstproof bestrijden van de negatieve gevolgen die door de Corona crisis aan het licht zijn gekomen: te grote afhankelijkheid van andere landen en opdeling/verlegging van productielijnen (reshoringactiviteiten) en de tekorten die ontstaan

Deelname

De Werkinnovatie Prijs bestaat uit twee fases. In fase 1 konden projectideeën worden ingediend. Tien ideeën zijn door naar de finale, fase 2, waarin de finalisten het idee tot businessplan gaan uitwerken. De Werkinnovatie Prijs kent maximaal drie winnaars toe.

 

Lees meer over het tijdpad en de criteria.

Lees meer over het prijzengeld.