In het kort

Samen delen we de overtuiging dat ieder talent het verdient om gezien te worden. Toch zien we dat het voor grote groepen mensen lastig blijft om aan het werk te komen en te blijven, alle hulp en kanalen die er al zijn ten spijt. Ook in de huidige tijd wordt dit weer eens en te meer duidelijk.

Het is tijd om de arbeidsmarkt naar nieuwe banen te leiden. Betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. De toekomst vraagt meer dan ooit om nieuwe businessmodellen, zodat we meer mensen in staat stellen om tegen loon maatschappelijk waardevol te werken. Gaat u de uitdaging aan die nieuwe weg naar werk te vinden met uw organisatie?  

Start Foundation en Cedris dagen de leden van Cedris uit om samen met partners met plannen te komen die begin 2021 van start kunnen gaan. Plannen die mensen in staat stellen om van waarde te zijn en die tegelijkertijd maatschappelijke kwesties aanpakken. De beste ideeën worden beloond met startkapitaal.

Ga de uitdaging aan!