Interview Ergon 🏆 finalist Werkinnovatie Prijs

Provincie Noord-Brabant. Projectidee: Werk-woon-wijkbaan.

De Werk-Woon-Wijkbaan in Eindhoven verknoopt leefbaarheid met nieuwe werkgelegenheid en ouderenzorg.  Onder begeleiding van een 55-plus-‘buddy’ gaan werkzoekende jongeren kwetsbare ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Door allerlei werk te doen dat nu blijft liggen of niet vergoed wordt. Waarbij de jongeren soms zelfs bij oudere wijkbewoners intrekken, zodat zij ook een dak boven hun hoofd hebben. De Werk-Woon-Wijkbaan is een coproductie van zorgorganisatie Archipel, woningcorporatie Woonbedrijf en sociaal werkbedrijf Ergon, in samenwerking met de gemeente. Het lijkt een project met alleen maar winnaars. ‘Dit zou je voor héél Eindhoven willen doen.’  

‘In dit project komen 55-plussers en jongeren zonder werk samen’

Een jonge werkzoekende die onder begeleiding van een 55-plus-‘buddy’ thuiswonende kwetsbare ouderen gaat begeleiden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. En die in de buurt van deze oudere een woning krijgt of bij hem of haar thuis in gaat wonen. Het project Werk-Woon-Wijkbaan uit Eindhoven vormt de vrucht van de opmerkelijke alliantie tussen sociaal werkbedrijf Ergon, woonzorgorganisatie Archipel en woningcorporatie Woonbedrijf. Voor Sil de Graaf van Ergon is het doel glashelder. ‘Er zijn jongeren die het gevoel hebben aan de zijlijn te staan en graag willen werken. En er is een groep 55-plussers die moeilijk aan het werk komt. In dit project komen die twee bij elkaar.’

De connectie met Archipel was snel gemaakt. ‘We werken al langer samen. Toen we hoorden van de prijsvraag, zeiden we tegen elkaar: dit is een grote kans. Wij zijn op zoek naar nieuw werk voor onze mensen, de zorgorganisatie weet wat er speelt bij de ouderen in de stad, en welke taken daar nu blijven liggen’, zegt De Graaf. ‘Het betreft activiteiten die buiten het medische circuit vallen. Klusjes doen in huis, toezicht bij ouderen die in hun eentje in een groot huis wonen, sociaal vervoer, met hem of haar naar de winkel; allemaal zaken waarmee je de eenzaamheid onder ouderen bestrijdt en hun zelfredzaamheid bevordert’, aldus Yvonne van Eersel van Archipel. Het hoofdstuk wonen kwam daarna om de hoek kijken. ‘De jongeren en buddy’s die dit werk gaan doen, komen vaak uit dezelfde buurt als de oudere wijkbewoners. Die jongeren hebben een huis nodig, liefst dichtbij. Daarmee vergroot je de kans dat de Werk-Woon-Wijkbaan een succes wordt en ga je de vergrijzing in de wijk tegen.’

Woonbedrijf vond dit interessante opties en schoof snel aan bij de combinatie. ‘Wij zoeken al langer naar manieren om intensiever gebruik te maken van ons huizenbestand’, legt Marie-José Backx van de woningcorporatie uit. ‘Bijvoorbeeld door grote woningen te splitsen in twee wooneenheden. Daarbij zoek je naar een jongere uit het project en een oudere die een goede match hebben met elkaar. De oudere kan na de nodige aanpassing van het huis beneden gaan wonen, de jongere op de bovenverdieping. Ook de leefbaarheid van de wijk is met zo’n project gediend.’ Ergon zet om te beginnen in op twintig vaste banen. ‘Aan het eind van het tweede jaar willen we aan 45 zitten’, rekent De Graaf voor. ‘We beginnen met een pilot in de wijk Gestel. Als die naar behoren draait, willen we er een tweede wijk in Eindhoven bijnemen.’ De partners onderschrijven deze marsroute. Marie-José Backx: ‘Deze samenwerking levert iets extra’s op. Dit zou je voor héél Eindhoven willen doen.’

Qua financiën denken de drie bondgenoten aan diverse inkomstenbronnen. ‘Ouderen en hun mantelzorgers kunnen een abonnement nemen op de dienstverlening die de jongeren en buddy’s verlenen. Daarnaast nemen Archipel en Woonbedrijf diensten af. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen een vergoeding verstrekken voor het maatschappelijk rendement van het project. Ouderen die langer thuis blijven wonen en werkzoekende jongeren die aan de slag blijven, besparen de samenleving veel geld’, zegt De Graaf.   

Over de Werkinnovatie Prijs

De Werkinnovatie Prijs 2020, in het leven geroepen door Start Foundation in samenwerking met Cedris, kent 10 finalisten die met hun projectidee meedingen naar 1 miljoen euro. Deze finalisten zijn geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. De uitdaging voor de finalisten is nu om het idee uit te werken naar een hiervoor haalbaar businessmodel. Deze wedstrijd verbindt het creëren van betaalde banen voor mensen met minder kansen met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. In januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt op www.werkinnovatieprijs.nl.