Juryleden

Een zeskoppige jury zal uit de maximaal tien finalisten maximaal drie winnaars kiezen. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, lokale overheid, filantropie, en de doelgroep zelf. We stellen hen graag aan u voor:

Jan van Zanen is sinds 1 juli 2020 burgemeester van 's-Gravenhage. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van de gemeente Utrecht en sinds 2015 voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In die laatste hoedanigheid is hij ook co-president van United Cities and Local Governments (UCLG).

Anneke Westerlaken begon haar loopbaan als maatschappelijk werkster. Daarna werkte ze bij CNV Jongeren, branchevereniging Cedris en vervolgde ze haar loopbaan als programmamanager bij pensioenuitvoerder PGGM. Anneke is tegenwoordig voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en tevens lid van het Bestuur van het CNV. Daarnaast is zij bestuurslid bij Start Foundation.

Na een lange loopbaan bij Philips is Hans de Jong sinds 2012 President bij Philips Nederland. Ook maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en is hij bestuurslid bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daarnaast is hij als bestuurslid betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties.

Peter Blom is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank. Sinds de oprichting in 1980 is hij al betrokken bij deze duurzame bank. In 2016 trad Peter Blom aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Hij zet zich op alle fronten in voor een duurzame samenleving.

Amber van Ginneken maakt deel uit van Wij Staan Op!, een stichting die wordt geleid door jongvolwassenen met een fysieke handicap. Vanuit ervaringsdeskundigheid zet de stichting zich in voor een inclusief Nederland. Amber pleit o.a. voor toegankelijk openbaar vervoer en zet zich met succes in via de landelijke media tegen afschaffing van het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University en oprichter van onderzoeksinstituut ReflecT van dezelfde universiteit. Zijn expertise betreft de arbeidsmarkt, arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid, (inter)nationaal en regionaal. Wilthagen is betrokken bij tal van maatschappelijke initiatieven, zoals Brainport Network in Zuidoost-Nederland, het Techniek Pact en de jeugdwerkloosheidsvrije regio.