Werkse! start werving tweede lichting Zorghub medewerkers

Werkse! gaat van start met de tweede groep Zorghub medewerkers. Voor 10 personen is er ruimte bij Pieter van
Foreest in Delft! Ben je geselecteerd? Dan start het interne trainingstraject op 16 maart, met als doel om 19 april aan de slag te gaan bij de Zorghub als â€˜Ondersteunend Medewerker Zorg’ bij Pieter van Foreestop één of meerdere woonlocaties/dagbesteding voor (dementerende) ouderen.