Werkinnovatiepunt.

Nieuwe banen voor maatschappelijk waardevol werk.

Het is tijd om de arbeidsmarkt naar nieuwe banen te leiden. De toekomst vraagt meer dan ooit om nieuwe businessmodellen, zodat we meer mensen in staat stellen om tegen loon maatschappelijk waardevol te werken.

Betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. Gaat u de uitdaging aan die nieuwe weg naar werk te vinden met uw organisatie?  

Lees verder over de lopende projecten en onze insteek. Heb je een passend project of idee? Neem dan snel contact op!

Showcases

Vooralsnog bestaan de showcases uit de vijf projecten uit de Werkinnovatieprijs 2020: geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. 

Van afval tot grondstof voor oesterzwammen en zeep. Dat is het oogmerk van de Circulaire Hub in Amsterdam. Het project moet 120 nieuwe banen scheppen voor mensen voor wie het moeilijk is regulier werk te vinden.

Mensen in de bijstand die een baan vinden door aanvullende zorgtaken uit te voeren die nu blijven liggen. Dat is de kern van het project ‘Zorghub’ van Werkse! in Delft. De zorgorganisatie, de gemeente, de verzekeraar, de werkzoekende én de zorgcliënt die vaker iemand over de vloer krijgt, varen er wel bij.

Caparis in Friesland wil een van zijn locaties ombouwen tot een duurzaamheidsfabriek en daar de recycling van gebruikte zonnepanelen ter hand nemen. Langs deze weg creëert het werk- en talentbedrijf nieuw, maatschappelijk waardevol werk voor mensen die nu aan de kant staan.

Werkzoekende jongeren die met steun van een 55-plus-buddy thuiswonende kwetsbare ouderen de zorg verlenen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. En woonruimte krijgen aangeboden in de buurt van het werk. Dat is in een notendop de Werk-Woon-Wijkbaan in Eindhoven.

Een slim, elektrisch en fijnmazig vervoersnetwerk dat kwetsbare ouderen op Schouwen-Duiveland uit hun isolement verlost. Goed voor het klimaat, de leefbaarheid in de kleine dorpen én de werkgelegenheid, want achter het stuurwiel zitten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuws

7/12/2021

Uiteraard heeft ook het Werkinnovatieprijs project Circulaire hub een plek in het jaarverslag 2020 van Pantar. Met enkele mooie cijfers over niet alleen de arbeidsplaatsen waaraan gewerkt wordt, maar ook de opbrengst aan grondstoffen.

29/11/2021

De Zorghub leidt werkzoekenden op die langdurig werkloos en aangewezen op bijstand zijn. Bij twee zorgorganisaties in Delft volgden zestien deelnemers het afgelopen half jaar een opleiding en werkten daarbij tegelijkertijd op de locaties. Hiervan hebben twaalf tot op heden een contract.

25/11/2021

Charlène besluit via de Werkbrigade* bij Pantar aan de slag te gaan in de groenvoorziening. “Eén dag proberen kan geen kwaad dacht ik.” Haar beeld dat er nauwelijks vrouwen werken klopt. Maar binnen die ene dag verdwijnen al haar twijfels.

25/11/2021

BHAG Delft is een samenwerking van 10 organisaties die streven naar een inclusief Delft. Naast Werkse! zijn dat Perspektief, Firma van Buiten, Delft voor Elkaar, Delft Support, Stunt, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, DSW & Woonbron.

4/11/2021

Scheiden van sinaasappelschillen, koffiedrab, papier en glas op locaties zoals een Bagels 'n Beans is de start: Pantar zorgt vervolgens voor een duurzaam transport en samen met Seenons dat deze afvalstoffen worden hergebruikt als nieuwe grondstoffen. In dit filmpje, met Renata Oort namens Pantar, zie je er meer over.