Werkinnovatiepunt.

Nieuwe banen voor maatschappelijk waardevol werk.

Het is tijd om de arbeidsmarkt naar nieuwe banen te leiden. De toekomst vraagt meer dan ooit om nieuwe businessmodellen, zodat we meer mensen in staat stellen om tegen loon maatschappelijk waardevol te werken.

Betaalde banen die maatschappelijke problemen oplossen en waar nu nog geen businessmodel voor bestaat in de reguliere economie. Gaat u de uitdaging aan die nieuwe weg naar werk te vinden met uw organisatie?  

Lees verder over de lopende projecten en onze insteek. Heb je een passend project of idee? Neem dan snel contact op!

Showcases

Vooralsnog bestaan de showcases uit de vijf projecten uit de Werkinnovatieprijs 2020: geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. 

Nieuws

25/5/2021

,,Er zijn honderdduizenden mensen die graag wíllen en kúnnen werken, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.'' Cedris roept samen met FME, Kringloopbedrijven en Groen Ondernemen het kabinet op tot actie! Lees het manifest.

30/4/2021

Rond de zomer verwacht Pantar de businesscase 2.0 klaar te hebben. “Op basis daarvan gaan we beslissingen nemen over mogelijke samenwerkingen met publieke en private partners, investeringen en de huisvesting van de hub. Maar ook gaat het om vragen als: Hoe zien de project- en stuurgroep eruit die de koers gaan uitzetten?

28/1/2021

De sociale werkbedrijven Pantar en Werkse! zijn de winnaars van de Werkinnovatie Prijs. Met de prijs mogen ze een plan uitvoeren waarmee nieuwe betaalde banen ontstaan voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Naast de twee winnaars krijgen drie bedrijven een ‘wildcard’ om hun idee verder uit te werken.

7/12/2020

Werkzoekende jongeren die met steun van een 55-plus-buddy thuiswonende kwetsbare ouderen de zorg verlenen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. En woonruimte krijgen aangeboden in de buurt van het werk. Dat is in een notendop de Werk-Woon-Wijkbaan in Eindhoven.

3/12/2020

Caparis in Friesland wil een van zijn locaties ombouwen tot een duurzaamheidsfabriek en daar de recycling van gebruikte zonnepanelen ter hand nemen. Langs deze weg creëert het werk- en talentbedrijf nieuw, maatschappelijk waardevol werk voor mensen die nu aan de kant staan.