Showcases Werkinnovatie

De showcases laten zien hoe maatschappelijk waardevol werk past in een sluitend business model. De ontwikkeling van de projecten is hier te volgen. Op dit moment zijn er vijf lopende projecten, ontstaan uit de vijf winnaars van de Werkinnovatieprijs 2020. 

Deze vijf zijn geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. Er zijn dus nog veel meer mogelijkheden! We zijn op zoek naar meer innovatieve projecten voor maatschappelijk waardevol werk. Heb jij een goed idee? 

Van afval tot grondstof voor oesterzwammen en zeep. Dat is het oogmerk van de Circulaire Hub in Amsterdam. Het project moet 120 nieuwe banen scheppen voor mensen voor wie het moeilijk is regulier werk te vinden.

Mensen in de bijstand die een baan vinden door aanvullende zorgtaken uit te voeren die nu blijven liggen. Dat is de kern van het project ‘Zorghub’ van Werkse! in Delft. De zorgorganisatie, de gemeente, de verzekeraar, de werkzoekende én de zorgcliënt die vaker iemand over de vloer krijgt, varen er wel bij.

   

Caparis in Friesland wil een van zijn locaties ombouwen tot een duurzaamheidsfabriek en daar de recycling van gebruikte zonnepanelen ter hand nemen. Langs deze weg creëert het werk- en talentbedrijf nieuw, maatschappelijk waardevol werk voor mensen die nu aan de kant staan.

Een slim, elektrisch en fijnmazig vervoersnetwerk dat kwetsbare ouderen op Schouwen-Duiveland uit hun isolement verlost. Goed voor het klimaat, de leefbaarheid in de kleine dorpen én de werkgelegenheid, want achter het stuurwiel zitten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkzoekende jongeren die met steun van een 55-plus-buddy thuiswonende kwetsbare ouderen de zorg verlenen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. En woonruimte krijgen aangeboden in de buurt van het werk. Dat is in een notendop de Werk-Woon-Wijkbaan in Eindhoven.

'Zorghub’; minder zorgkosten, minder eenzaamheid en meer banen'

Werkse!

  

Terugblik bekendmaking Werkinnovatie Prijs