Project van kansloos naar kansrijk - Caparis

Caparis heeft een plan ontwikkeld dat goed is voor mens en planeet: een circulaire hub met een recyclingfabriek voor zonnepanelen. Recycling van zonnepanel kent (nog) geen sluitende businesscase. Het project leent zich daarom ook goed als showcase voor de Parallelle Arbeidsmarkt.

Met dit project is Caparis op weg naar 35 nieuwe & inspirerende banen eind 2023, met met perspectief op 232 nieuwe banen in 2030. Banen voor mensen die nu aan de kant staan. Met dit werk leren zij nieuwe vaardigheden die relevant zijn voor de 21e eeuw en leveren zij een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Ook de circulaire impact is groot: een besparing over drie jaar van 14.187 bomen, 36.292 liter brandstof en 608 ton afval.  

Caparis in Friesland wil een van zijn locaties ombouwen tot een duurzaamheidsfabriek en daar de recycling van gebruikte zonnepanelen ter hand nemen. Langs deze weg creëert het werk- en talentbedrijf nieuw, maatschappelijk waardevol werk voor mensen die nu aan de kant staan.

Elke PPS constructie is anders. Welke samenwerkings- en rechtsvorm kan ik het beste kiezen? Hoe zijn de omzet en kosten verdeeld? We gaan per showcase omschrijven hoe het financiële model eruit ziet. Zodoende willen we laten zien hoe een samenwerking zou kunnen werken in de praktijk en anderen inspireren.

‘Sociale duurzaamheid hand in hand met klimaatbeleid’ 

Laatste nieuws van Caparis