Aanmelden & criteria

Geïnspireerd geraakt door de projecten? Heb je zelf een goed idee voor een innovatie rondom maatschappelijk waardevol werk? Hieronder vind je de criteria waarnaar we kijken bij de beoordeling van een project. Deze waren ook de leidraad bij de beoordeling van de inzendingen voor de Werkinnovatieprijs 2020.

Gebruik het format om je idee in te dienen. Heb je vragen? Neem gerust contact op!

Ook is het op verzoek mogelijk deel te nemen aan een presentaties over de projecten of inhoudelijke sessies over de thema's die spelen binnen de parallelle arbeidsmarkt en maatschappelijk waardevol werk. Houd daarvoor de agenda in de gaten.  

Criteria

We zijn op zoek naar maatschappelijk waardevol werk in de vorm van projectideeën die voldoen aan de volgende eisen:

 • Er worden nieuwe, betaalde arbeidsplaatsen gerealiseerd.

 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden aan werk geholpen.

 • Het betreft geen activeringstraject met als primair doel uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

 • Het voorstel draagt (deels) bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.

 • Het voorstel baseert zich (op termijn) op een sluitende businesscase.

 • Er is sprake van een multistakeholder aanpak.

Naast deze voorwaarden beoordelen we nieuwe projecten aan de hand van de volgende aanvullende criteria:

 • het aantal betaalde arbeidsplaatsen dat het voorstel beoogt te realiseren;

 • de opschaalbaarheid van het project bij succes;

 • de mate waarin het project de markt niet verstoort;

 • hoe de instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt georganiseerd en gewaarborgd wordt;

 • hoe kansrijk het is dat een sluitende businesscase wordt gerealiseerd;

 • welke impact er wordt gerealiseerd ten aanzien van de bijdrage tot het oplossen van het maatschappelijke probleem;

 • welke stakeholders zijn beoogd, in welke rol en in welke mate zij bereid zijn het projectvoorstel nader te verkennen;

 • waarom u als indiener vindt dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden.