Ondanks beleid van de overheid en economische voorspoed blijven veel mensen aan de kant. Zo’n 1,6 miljoen mensen ontvangen in Nederland een uitkering. Totaal 810 duizend mensen hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 378 duizend een een WW-uitkering en 400 duizend kregen bijstand*. En dan zijn er nog veel mensen werkloos zonder uitkering en die ook graag willen en kunnen werken. Het bedrijfsleven heeft daarvoor niet voldoende banen en mensen zijn lang niet altijd geschikt om direct geplaatst te worden. Tegelijk blijft er veel werk in de samenleving liggen omdat dit regulier niet te bekostigen is. Daarom moeten we een parallelle arbeidsmarkt creëren. Parallel, omdat de principes en instituties uit het verleden geen oplossing bieden. De parallelle arbeidsmarkt is een oplossing die recht doet aan iedereen die wil werken. Daar moeten de nodige heilige huisjes voor omver. Dat houdt ons niet tegen. We zoeken samenwerking met publieke en private partijen die met ons de parallelle arbeidsmarkt willen ontwikkelen. *Bron: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

Om de parallelle arbeidsmarkt vorm te geven concentreren we ons op vier lijnen: gemeenten, nieuwe ondernemingsstructuren, sociale werkbedrijven en experts uit wetenschap en praktijk.

Wij lanceren in samenwerking met Cedris de Werkinnovatie Prijs. Hiermee dagen we sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers uit om met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor maatschappelijk waardevol werk.

Wij vroegen ruim duizend Nederlanders wat zij verstaan onder maatschappelijk waardevol werk. Hoe moeten we dit organiseren en financieren? En wat zijn mogelijke voorbeelden van maatschappelijk waardevolle banen?

Download de whitepaper!

De enorme krapte op de arbeidsmarkt is moeilijk voor te stellen als we zien dat 1,6 miljoen mensen langs de kant staan. Mensen waarvan een groot deel graag aan de slag gaat en die ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Start Foundation heeft hier een oplossing voor: de Parallelle Arbeidsmarkt. De Parallelle Arbeidsmarkt kent bovendien een sluitend business model.

Hoe dit werkt? Dat leest u in de whitepaper Parallelle Arbeidsmarkt.

Kosten-batenanalyse basisbaan

Het fenomeen van de zogeheten basisbaan mag zich in toenemende mate in belangstelling verheugen. Dat vinden wij van Start Foundation a priori positief. Immers, zoveel mogelijk mensen via werk aan de samenleving mee laten doen is belangrijk. Maar we moeten kritisch blijven en onszelf niet te snel rijk rekenen. Wij deden onderzoek naar de eerste twee pilots met basisbanen in Nederland.

Gerelateerde artikelen:

Voor meer informatie:
Projectleider
06-51 78 27 21

Nieuws

18/5/2022

Op 7 maart jl. werd er ruim 100 miljoen op giro 555 gestort voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Nog weken daarna stroomde het geld binnen. In de nood eet de duivel vliegen,’ is een oudhollands spreekwoord. Het betekent zoveel dat als je in nood verkeert, stel je je tevreden met dingen die je anders zou weigeren. "Zou men niet Giro 666 moeten introduceren? Niet in plaats van, maar naast Giro 555. Mensen kunnen dan zelf een afweging maken wat ze aan wie willen geven en met welk doel", aldus Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation.

4/4/2022

Pak je kans, denk mee en meld je aan voor de paneldiscussie "Een arbeidsmarkt voor iedereen!" Werkgevers, werknemers en de gemeente Eindhoven moeten de handen ineen slaan om een arbeidsmarkt te creëren waarop voor iedereen plek is. Toegang: gratis

4/4/2022

1/3 Nederland is een ‘waanzinnig gaaf land’. Het zijn de woorden van onder andere Mark Rutte en Claudia de Breij. Zij hebben gelijk. Nederland is een waanzinnig gaaf land. Maar we moeten wel wat sociaal-economische rotzooi opruimen.

29/3/2022

Hoe tof is het als jouw BewonersBedrijf werk creëert voor mensen uit de buurt? Werk dat waardevol is voor de leefbaarheid in jouw buurt. Ben je betrokken bij een BewonersBedrijf, of ben je initiatiefnemer? En hebben jullie al eigen inkomsten en wil je aan de slag met het creëren van werk voor en door de buurt?

11/2/2022

Zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland zitten op dit moment nog zonder werk thuis. De Participatiewet – uit 2014 – had burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang moeten geven tot betaald werk. Niet gelukt dus. Start Foundation heeft daar iets op gevonden: een parallelle arbeidsmarkt.