Start Foundation

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk ontwikkelaar die continu op zoek is naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt.

Hiertoe ontwikkelt Start Foundation eigen initiatieven en investeert zij in projecten en bedrijven die dat mede mogelijk maken. Hierbij werkt ze o.a. samen met het reguliere bedrijfsleven en (lokale) overheden. De introductie van Open Hiring® (een baan zonder sollicitatiegesprek) in Nederland, in samenwerking met grondlegger Greyston (USA), is een voorbeeld van de innovatieve aanpak van de organisatie.

Voor meer informatie zie www.startfoundation.nl. Yvette Koedijk is vanuit Start Foundation projectleider voor de Werkinnovatie Prijs.  

Cedris

Cedris is de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin voor mensen met een arbeidsbeperking genoeg mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan.

De leden zijn sociale werkbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten. Ze treden op als werkgevers voor werknemers met een arbeidsbeperking of organiseren betaald werk voor hen. De meeste leden hebben jarenlange kennis van en ervaring met werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ze kennen de regionale arbeidsmarkt en zijn daarom een belangrijke partner voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

Meer informatie www.cedris.nl