Innovatie. Uitgangspunt voor de projecten zoals de vijf van de Werkinnovatieprijs 2020 is dat ze op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen. Nieuwe manieren om samen te werken. Nieuwe manieren om kosten en baten eerlijk te verdelen. En zo meer maatschappelijk waardevolle banen te creëren.

Dat betekent innoveren. Tegen drempels aanlopen en... Ontdekken hoe het wél kan. Start Foundation & Cedris proberen daarbij de huidige projecten en geïnteresseerden te helpen door het delen van inzichten en organiseren van kennissessies wanneer nodig. 

Dit is ingedeeld in vier hoofdthema's. Hieronder komen steeds meer artikelen of verslagen. De eerste sessie volgt begin 2022: Hou de agenda in de gaten!

Thema's

 • Doelgroepen
  Hoe bereik je de mogelijke deelnemers aan een project? Hoe informeer je de omgeving? 

 • Financiering
  Kern van de projecten is het opzetten van een sluitend business model. Dat vraagt wel om nieuwe manieren om samen te werken. Hoe breng je de kosten en baten in balans met verschillende partners?

 • Innoveren
  Niet alleen de geldstromen, maar ook de diensten en producten van de projecten zijn meestal vernieuwend. Gericht op de circulaire economie bijvoorbeeld, of sociale cohesie. Hoe zet je dat op?

 • Samenwerking
  Meerdere partners, elk niet alleen met een eigen organisatiestructuur, maar ook wetgeving. Hoe zorg je dat publieke partijen, semi-overheden, corporaties, bedrijfsleven en andere typen organisaties goed samenwerken?