Concern voor Werk

Provincie Flevoland. Projectidee: Op weg naar een zonnige toekomst.

Concern voor Werk uit Lelystand wil via het project ‘Op weg naar een zonnige toekomst’ grondstoffen terugwinnen door gebruikte zonnepanelen uit elkaar te halen. Dat levert nieuwe banen op voor de werknemers van de sociale onderneming wie het meestal niet lukt om op eigen houtje aan het werk te komen. Na de wasmachines, drogers, vaatwassers en koelkasten gaan ook afgedankte zonnecollectoren voortaan onder het mes. ‘Daar komen wij in beeld: hoe we producten moeten monteren, weten we  inmiddels al; we hebben ook genoeg kennis in huis om ze te kunnen demonteren.’

'Gebruikte zonnepanelen demonteren als opmaat naar de banen van de toekomst'

Het inzamelen van wit- en bruingoed doen de mensen van Concern voor Werk al langer, maar nu wil de sociale onderneming een nieuwe dimensie van hergebruik aanboren. ‘We dragen al langer de visie uit dat duurzaamheid en klimaat de belangrijkste maatschappelijke thema’s van de toekomst worden. Op die terreinen zijn we daarom volop op zoek naar nieuwe banen voor iedereen die niet zelfstandig aan werk kan komen. Dan kijk je ook naar de afvalmarkt; we halen voor onze gemeenten al koelkasten, drogers en wasmachines op en zorgen ervoor dat die uit elkaar gehaald worden.  Maar is er nog meer afval waaruit herbruikbare grondstoffen terug zijn te winnen? Dat bracht ons op het idee van de zonne-energie. Daar is momenteel in Nederland praktisch iedereen mee bezig. Veel van die zonnepanelen zijn na acht, negen jaar aan het einde van hun levenscyclus. Maar hoe zorg je er vervolgens voor dat die gebruikte panelen op een verantwoorde en ordelijke wijze verwerkt worden? Op dat punt komen wij in beeld: wij monteren verschillende producten voor onze opdrachtgevers; we hebben ook de knowhow in huis om ze te demonteren’, zegt directeur Onno Vermooten van Concern voor Werk.

Concern voor Werk uit Lelystad heeft vijfhonderd personen uit de oude Wsw-doelgroep in dienst en biedt ruim zestig mensen beschut werk. Qua nieuwe werkgelegenheid zet Vermooten voorzichtig in. ‘We denken dat deze activiteit in eerste aanleg goed is voor tien banen, maar onze verwachting is dat het daarmee niet ophoudt. De voortgang is afhankelijk van het tempo waarin we kunnen opschalen. Dat hangt samen met diverse factoren. Bijvoorbeeld: Hoe snel worden de bestaande collectoren vervangen door een nieuwe generatie zonnecollectoren? En lukt het ons om de aanvoer van gebruikte zonnepanelen op een behoorlijk niveau te krijgen, zodat je ook echt iets kunt verdienen aan het herwinnen van grondstoffen?’ Hij hamert vooral ook op de maatschappelijke meerwaarde van het project, dat de naam ‘Op weg naar een zonnige toekomst’ draagt. ‘We kunnen ook een nieuwe arbeidsmarkt voor onze mensen tot stand brengen door een rol te spelen bij de bouw van vliegtuigen, maar bij ons draait het vooral ook om dat aspect van de maatschappelijke meerwaarde. Nieuw werk? Graag, maar wel om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een probleem waar de samenleving mee kampt.’  

Om het bedrijfsmodel rond te krijgen, is Vermooten op zoek naar partners en partijen. ‘Daar zitten afvalinzamelaars tussen, maar ook het reguliere bedrijfsleven waarmee we samen willen werken.’ Op dit punt houdt hij echter nog even zijn kaarten in de mouw. ‘Het ligt ingewikkeld, want er zitten meer kapers op de kust. We willen onze concurrenten niet in de kaart spelen, door allerlei namen te gaan noemen van bedrijven waarmee we aan tafel zitten. Maar het enthousiasme en het elan zijn groot. Bij ons, maar ook bij anderen. Toen bekend werd dat wij met ons project zijn doorgedrongen tot de finale van de Werkinnovatie Prijs van Start Foundation en Cedris hingen binnen de kortste keren een aantal milieuambtenaren bij mij aan de telefoon.’   

Over de Werkinnovatie Prijs

De Werkinnovatie Prijs 2020, in het leven geroepen door Start Foundation in samenwerking met Cedris, kent 10 finalisten die met hun projectidee meedingen naar 1 miljoen euro. Deze finalisten zijn geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. De uitdaging voor de finalisten is nu om het idee uit te werken naar een hiervoor haalbaar businessmodel. Deze wedstrijd verbindt het creëren van betaalde banen voor mensen met minder kansen met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. In januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt op www.werkinnovatieprijs.nl.