Interview De Zuidhoek 🏆 finalist Werkinnovatie Prijs

Een duurzame sociale mobiliteitsnetwerkeconomie op Schouwen-Duivenland

Elektrische busjes en deelauto’s als opkikker voor het klimaat én de leefbaarheid in de kleine dorpen op een Zeeuws eiland. Dat is het project ‘Een duurzame sociale mobiliteits netwerkeconomie  op Schouwen-Duiveland’, van het sociaal werkbedrijf De Zuidhoek. Vijftig banen moet het netwerk opleveren. Chauffeurs halen kwetsbare ouderen thuis op en brengen ze weer terug. Zodat ze de deur uitkomen en hun zelfstandigheid hervinden. Parallelle economie op zijn Zeeuws. Misschien beloond door de provincie Zeeland, die de nieuwe ov-concessie aan De Zuidhoek en zijn partners wil verlenen als het mobiliteitsnetwerk zich bewijst. Dat past bij het klimaatbeleid van de provincie.   

‘Mobiliteit is dé sleutel tot leefbare dorpen’

Samenwerken zit de inwoners van Schouwen-Duiveland in het bloed. Dat ‘eilandgevoel’ ligt mede aan de basis van het project ‘Een duurzame sociale mobiliteits netwerkeconomie  op Schouwen-Duiveland’, zegt Jos Rijk, de directeur van sociaal werkbedrijf De Zuidhoek. ‘Er zijn hier veel burgerinitiatieven en actieve vrijwilligers. Maar willen we een duurzaam eiland creëren, dan is er iets extra’s nodig. Dan moeten we de kleine kernen vitaal zien te houden. Want daar trekken de voorzieningen weg en vergrijst de bevolking. Ouderen vereenzamen en verliezen hun zelfstandigheid. Mobiliteit is dé sleutel tot meer leefbaarheid in die dorpen.’

Een fijnmazig netwerk van elektrische deelauto’s en busjes die ouderen ophalen en later weer bij de voordeur afleveren, moet soelaas bieden. Zodat ze zelf hun boodschappen doen, naar de familie gaan of gewoon een tochtje op het eiland kunnen maken. Het mobiliteitsnetwerk is een cocktail van diverse maatschappelijke doelstellingen, legt Rijk uit. Het project levert om te beginnen de komende twee jaar vijftig banen op. ‘We hebben chauffeurs nodig. En mensen die de laadpalen onderhouden en het wagenpark op gezette tijden wassen en schoonhouden. We gaan voor deze functies speciaal werven onder 50-plussers en mensen die langer dan vier à vijf jaar in de bijstand zitten.’ Maar het sociaal vervoer biedt meer voordelen. ‘Het levert een bijdrage aan de ambitie van de gemeente om een energieneutraal eiland te creëren. En je bouwt contacten op met mensen die in een kwetsbare positie verkeren.’

Maatschappelijke spil

De Zuidhoek is een sociaal werkbedrijf van bescheiden omvang. ‘We zijn alleen gericht op de gemeente Schouwen-Duiveland. We vervullen een maatschappelijke spilfunctie binnen een overzichtelijke gemeenschap, waar de lijnen kort zijn. We werken veel samen met lokale ondernemers op allerlei vlak. We hebben al eens geëxperimenteerd met sociaal vervoer voor ouderen in de wijken. Die ervaring bracht ons op het idee om dat op het hele eiland te gaan toepassen. Daarnaast hebben we samen met een aantal werkgevers ‘Energie Werkt’ opgericht, een coöperatie waarin wind-, zonne- én mensenergie samengaan. De Zuidhoek telt 250 werknemers; waarvan 200 WSW-medewerkers.’

Rijk zegt een helder beeld te hebben van de verdienmodellen die nodig zijn om het mobiliteitsnetwerk aan de praat te houden. ‘We willen het sociaal vervoer combineren met toeristenvervoer. In de zomer telt Schouwen-Duiveland door het toerisme veel meer inwoners dan in de winter; daar liggen reële kansen. Verder leeft bij enkele grote ondernemers op het eiland grote interesse om het netwerk in te zetten voor forensenvervoer. Door al deze vervoersstromen te verbinden, ontstaat de gewenste sociale mobiliteitsnetwerkeconomie  die Schouwen-Duiveland ook landelijk op de kaart kan zetten.’ 

Over de Werkinnovatie Prijs

De Werkinnovatie Prijs 2020, in het leven geroepen door Start Foundation in samenwerking met Cedris, kent 10 finalisten die met hun projectidee meedingen naar 1 miljoen euro. Deze finalisten zijn geselecteerd uit maar liefst 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. De uitdaging voor de finalisten is nu om het idee uit te werken naar een hiervoor haalbaar businessmodel. Deze wedstrijd verbindt het creëren van betaalde banen voor mensen met minder kansen met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. In januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt op www.werkinnovatieprijs.nl.