Intervisie

Intervisie

Een besloten bijeenkomst voor de lopende showcases waarin projectleiders en andere betrokkenen ingaan op de successen en drempels bij het opzetten en uitvoeren van de projecten. 

  • Donderdag 10 maart

  • Utrecht, meer informatie volgt

  • Deelnemers: twee per showcase

Programma

Volgt.